กีฬาแฮนด์บอลกับประโยชน์ทางด้านจิตใจและอารมณ์

ในปัจจุบันกีฬาแฮนด์บอลมีความนิยมเล่นกันอย่างแพร่หลาย ไม่ว่าจะเป็นการจัดตั้งขึ้นเป็นชมรมของกีฬาแฮนด์บอล หรือสมาคมกีฬาแฮนด์บอลซึ่งคนส่วนใหญ่ก็ได้ให้ความสำคัญของกีฬาประเภทนี้อย่างมาก  เพราะเป็นกีฬาที่ต้องใช้ทั้งความคิด  ทักษะที่จะต้องเอาชนะคู่แข่งขัน  รวมถึงกล้ามเนื้อที่จะต้องมีความแข็งแรงอีกด้วย

กีฬาแฮนด์บอลเป็นกีฬาที่ให้ประโยชน์ทั้งความแข็งแรงทางด้านร่างกาย และให้ประโยชน์ทางด้านของจิตใจอารมณ์  ซึ่งจะทำให้ผู้เล่นมีสุขภาพจิตที่ดี ไม่เครียด สำหรับกีฬาแฮนด์บอลกับประโยชน์ทางด้านจิตใจและอารมณ์ มีดังต่อไปนี้

  1. ช่วยให้ผู้เล่นเกิดความมั่นใจในตนเองและช่วยให้ผู้เล่นมีความกล้าตัดสินใจ
  2. ช่วยเสริมสร้างให้ผู้เล่นเป็นคนที่มีจิตใจที่หนักแน่น
  3. ช่วยให้ผู้เล่นมีการตัดสินใจที่ฉับพลัน ในการที่จะแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นได้อย่างดี
  4. ช่วยให้ผู้เล่นมีน้ำใจของการเป็นนักกีฬา มีความรู้แพ้ รู้ชนะ และรู้อภัย
  5. ช่วยให้ผู้เล่นเกิดการยอมรับภายในตัวผู้อื่น
  6. ทำให้ผู้เล่นเป็นผู้ที่ยอมเสียสละเพื่อส่วนรวม
  7. การเล่นแฮนด์บอลช่วยให้ผู้เล่นได้เป็นการพักผ่อนและการระบายความเครียด
  8. ช่วยให้ผู้เล่นมีจิตใจและอารมณ์ที่สุขุมเยือกเย็นอีกทั้งยังเป็นผู้ที่มีความรอบคอบที่ดีขึ้นอีกด้วย
  9. ช่วยให้ผู้เล่นเป็นผู้ที่มองโลกในแง่ดี

การเล่นกีฬาก็มีส่วนช่วยให้สภาพจิตใจ อารมณ์ ความรู้สึกของตัวผู้เล่นเองดีขึ้น เนื่องจากการที่ได้เล่นกีฬาเป็นการพักผ่อนแล้วตัวผู้เล่นเองยังได้ร่วมพูดคุยกับบุคคลอื่นทำให้สามารถสร้างสังคมของการเล่นกีฬาได้อีกทางหนึ่งด้วย

 

Scroll to Top