การกำหนดคะแนนแบดมินตันประเภทเดี่ยว

การเล่นแบดมินตันจะต้องเล่นร่วมกับคนอื่น ๆ จึงได้มีการพบปะสังสรรค์พูดคุยกับผู้อื่นด้วย จึงทำให้ผู้เล่นทุกคนมีอารมณ์ที่แจ่มใสและสร้างมิตรภาพต่อเพื่อนร่วมทีม ฝึกให้ผู้เล่นได้มีน้ำใจนักกีฬา โดยไม่คำนึงถึงผลแพ้และชนะ

การแข่งขันทุกชนิดล้วนมีผลแพ้ชนะ เพื่อใช้วัดความสามารถของผู้เล่นเองและการวัดผลนี้ก็มาจากการกำหนดคะแนนของกรรมการผู้ตัดสิน ซึ่งการกำหนดคะแนนของประเภทเดี่ยว มีดังนี้

  1. ผู้เล่นชายเดี่ยวจะกำหนดคะแนนการแข่งขัน 15 คะแนน
  2. ผู้เล่นหญิงเดี่ยวจะกำหนดคะแนนการแข่งขัน 11 คะแนน
  3. ในกรณีที่มีคะแนนมาเท่ากัน จะมีกติกาเพิ่มเติมที่เรียกว่า “เล่นต่อ” ดังนี้
    • ประเภทชายเดี่ยว เมื่อผู้เล่นมีคะแนน 13 เท่ากัน และจะเล่นต่ออีก 5 คะแนน หรือเมื่อผู้เล่นมีคะแนน 14 เท่ากัน และจะเล่นต่ออีก 3 คะแนน
    • ประเภทหญิงเดี่ยว เมื่อผู้เล่นมีคะแนนเท่ากัน 9 คะแนน จะเล่นต่ออีก 3 คะแนน หรือถ้ามีคะแนน 10 เท่ากัน และเล่นต่ออีก 2 คะแนน
  4. ในกรณีที่มีคะแนนมาเท่ากันฝ่ายที่มีคะแนนมาถึงกำหนดดังกล่าวก่อน มีสิทธิ์ที่จะเลือกเล่นต่อ

หรือไม่ก็ได้และหากไม่เลือกเล่นต่อในกรณีคะแนน 13 เท่ากันในประเภทชายเดี่ยวหรือ 9 เท่ากันในประเภทหญิงเดี่ยวก็ไม่ตัดสิทธิ์การเลือกเล่นต่อ

เมื่อจบการแข่งขันในรอบแรกผู้เล่นทั้งสองฝ่ายจะต้องมีการเปลี่ยนแดนกัน และฝ่ายที่ชนะในรอบแรกจะมีโอกาสได้ส่งลูกก่อน การแข่งขันประเภทเดี่ยวเป็นการแข่งที่มีความยากลำบากและเหนื่อยมากที่สุด เพราะผู้เล่นต้องมีไหวพริบและความอดทนในการพึ่งพาตนเอง

 

Scroll to Top