ท่าเบื้องต้นในการตีลูกกระดอนหน้ามือ

กีฬาเทนนิสเป็นกีฬาที่มีท่าในการตีลูกเทนนิสหลากหลายท่า จึงทำให้แต่ละท่ามีคนนิยมตามประโยชน์ที่ได้จากการใช้ท่าต่างๆซึ่งแต่ละท่าก็จะมีท่าเบื้องต้น และ ประโยชน์ที่ได้แตกต่างกันไป โดยวันนี้ทางเราก็มีความรู้ที่เกี่ยวกับกีฬาเทนนิสมาฝากกัน เป็นความรู้ที่เกี่ยวกับท่าเบื้องต้นในการตีลูกกระดอนหน้ามือ เป็นท่าที่หลายคนนิยมใช้และเหมาะกับผู้เล่นฝึกหัดอย่างมาก

การตีลูกกระดอนหน้ามือ เป็นการตีลูกที่เหมาะกับทุกคนไม่ว่าจะถนัดซ้ายหรือถนัดขวาก็สามารถใช้ท่านี้ในการตีลูกได้ โดยลูกที่มาทางขวาคนที่ถนัดขวาก็จะตีลูกที่มาทางด้านหน้ากลับไป ลูกที่มาทางซ้ายคนที่ถนัดซ้ายก็จะตีลูกที่มาทางด้านหน้ากลับไป แต่การตีลูกทั้งสองวิธีนี้ต้องให้ลูกกระดอนพื้นก่อน 1 ครั้ง ซึ่งท่าเบื้องต้นในการตีลูกกระดอนหน้ามือที่ทุกคนต้องรู้ เพื่อจังหวะในการตีลูกท่านี้มีดังนี้

  1. ตั้งท่าในการตี
  2. เหวี่ยงแร็กเก็ตไปข้างหลัง
  3. เหวี่ยงแร็กเก็ตไปข้างหน้า
  4. รู้จุดในการตีลูก
  5. เมื่อรู้ตำแหน่งในการตีลูกแล้ว ให้ส่งไม้ไปตามลูก

ท่าเบื้องต้นในการตีลูกกระดอนหน้ามือทั้ง 5 ท่านี้ ผู้เล่นทุกคนต้องเรียนรู้และต้องทำให้ได้ เนื่องจากเป็นท่าพื้นฐานในการตีลูกท่ากระดอนหน้ามือ ซึ่งท่านี้ก็เหมาะมากสำหรับผู้เล่นฝึกหัด หากอยากมีพื้นฐานที่ดีก็ต้องเริ่มต้นจากท่านี้